Otto (Ottotomte) Vretare

Otto (Ottotomte) Vretare han sa så här om boken ”INGEN TITEL”:

”En enastående prestation av deltagarna att skriva en fantastisk bok.”

HIFBob