Tårta

Det var gott med tårta som läraren Otto hade köpt till Afasilinjen.👍

Post navigation