Afasi? Vad är det?

Afasilinjen – En verkstad för språk och tal efter man fått stroke. Man lär sig mycket och distansundervisning gör sitt också, tänka och prata, det är bra. Dom som inte vet vad afasi är:

”Afasi innebär att ha det svårt med språket efter en hjärnskada, oftast en stroke. Det kan vara svårt att prata och skriva samt förstå talat och skrivet språk. Livet påverkas på många sätt när det inte går att kommunicera som vanligt.”