Prova på TEMADAG Afasi och lärande 8 okt kl. 9-15

AFASILINJEN Tisdag 8 okt
på Sundsgårdens Folkhögskola

Temadagen vänder sig till personer med afasi och närstående. Dagen är skräddarsydd för att passa dig med afasi och vi bjuder på afasifakta, praktiska övningar samt öppna samtal mellan besökare, kursansvariga och deltagare på Afasilinjen.

camilla.olsson@sundsgarden.se
042-193823

ulrika.tajthy@sundsgarden.se
042-193822