Prova på Temadag Afasi

Hej! Det är jag HIFBob igen. Jag, Keijo och Jessica prova på Temadag: Afasi och lärande med Afasilinjen.

HIFBob

www.ingentitel.se