Ulrika Tajthy

Ulrika Tajthy Kursföreståndare och leg. Logoped sa så här om boken ”INGEN TITEL”:

”Ingen titel är en bok som inspirerar till att ta vara på livet så som det är.”

HIFBob