Marie Olsson

Afasilinjen Marie Olsson sa så här om ”INGEN TITEL”:

”Sol, måne.
Talsyntes, diktering, kameran, Inne bild, minne symboler.”
HIFBob.