Hasse Bartholdsson

Afasilinjens Hasse Bartholdsson sa så här om boken ”INGEN TITEL”:

”Kärleken är inte blind.” Snälla, snälla, snälla….”

HIFBob.