Studiebesök

Ett studiebesök på Afasilinjen med Minjia och Kristofer. Jag står i mitten.👍 HIFBob