(MPPA) Menings-Produktions-Program vid Afasi.

Jag bredvid (MPPA) Menings-Produktions-Program vid Afasi. Jag och JanEric lär sig på Afasilinjen på distansutbildning. Nu är det sista fredagen på denna terminen och vi starta måndagen 18 januari 2021 också distansundervisning pga covid-19. Där är ett fåtal platser kvar.👍 HIFBob.