Krister Friberg

Assistent Krister Friberg sa så här om boken ”INGEN TITEL”.

”Den är ett unikt mästerverk.”

HIFBob